Life Circles - Levenscirkels

Life CirclesI support people who stand for their own Existence Money
Are you someone who refers to yourself from your inner individual choice to live together from Exitence Money, please contact me, and I will add your name and banking account here. I am especially interested in young people in the age of (14)16-26, so that your mutual living together will be taken out of the old dynamics by offering you the new dynamics.

In the past I facilitated Life Circles for some people via facebook facilitated by Equi Place (Nederlandse vertaling scroll naar beneden).

All facebook groups were public groups. Some existed longer then others. All groups are dissolved, because it is up to the people themselves to facilitate their normal living on Earth. All information is out there via blogs.

Update may 15th 2015
Equi and Equi Place were here since 2007 but are dissolved May 15th 2015. The currency Equi doesn't exist anymore. Up till May 15th 2015 people could buy euro's and pay with Equi which you created yourself (you didn't need to buy Equi and pay with euro). That is not possible anymore.

Still you can facilitate each others free Existence of course: it is all up to humanity now.

Are you a protector of 'the new earth'?
Astrid van Triet (Astrid transitioned on August 6th 2018)
Mascha Roedelof NL48 RABO 0107 1837 06 tnv M.E.J. Roedelof


Ik ondersteun mensen die voor hun eigen Bestaansgeld staan
Ben jij iemand die aan jezelf refereert vanuit jouw innerlijke individuele keuze om samen te leven vanuit Bestaansgeld, mail me die dan svp, dan kan ik jouw naam en bankrekening gegevens hier linken. Ik ben vooral geïnteresseerd in (14)16-26 jarigen, zodat jullie onderlinge samen leven uit de oude dynamieken weg gehaald wordt door jullie de nieuwe dynamieken te bieden.
 
In het verleden heb ik Levenscirkels gefaciliteerd voor een aantal mensen via facebook gefaciliteerd door Equi Place.

Alle facebook groepen waren openbare groepen. Sommigen bestonden langer dan andere. Alle groepen zijn opgelost, omdat het aan de mensen zelf is om hun normale samen leven op Aarde te faciliteren. Alle informatie is beschikbaar via blogs.

Update 15 mei 2015
Equi en Equi Place bestonden vanaf 2007 en zijn op 15 mei 2015 opgelost. Het betaalmiddel Equi bestaat niet meer. Tot 15 mei 2015 konden mensen euro kopen en betalen met Equi (die je zelf creëerde: je hoefde geen Equi te kopen en te betalen met euro). Dat is nu niet meer mogelijk.

Natuurlijk kun je elkaars vrije Bestaan nog steeds faciliteren: het is helemaal aan de mensheid zelf nu.

Ben jij een beschermer van 'de nieuwe aarde'?
Astrid van Triet (Astrid transitioned on August 6th 2018)
Mascha Roedelof NL48 RABO 0107 1837 06 tnv M.E.J. RoedelofGeen opmerkingen:

Een reactie posten